Вискозен амортизер на течност

  • Вискозен амортизер на течност со висок квалитет

    Вискозен амортизер на течност со висок квалитет

    Амортизерите на вискозна течност се хидраулични уреди кои ја трошат кинетичката енергија на сеизмичките настани и го ублажуваат ударот помеѓу структурите.Тие се разноврсни и можат да бидат дизајнирани да овозможат слободно движење, како и контролирано придушување на структурата за заштита од оптоварување на ветерот, термичко движење или сеизмички настани.

    Амортизерот за вискозна течност се состои од цилиндар за масло, клип, клипна шипка, облога, медиум, глава на игла и други главни делови.Клипот може да направи взаемно движење во цилиндерот за масло.Клипот е опремен со структура за амортизација, а цилиндерот за масло е полн со течен медиум за амортизација.