Стегач за цевки

  • Стегач за цевки - професионален производител

    Стегач за цевки - професионален производител

    Склопување на плочата за заварување Пред склопување, за подобра ориентација на стегите, се препорачува прво да се означи местото за прицврстување, а потоа да се завари на заварувањето, да се вметне долната половина од телото на стегачот на цевката и да се стави на цевката што треба да се фиксира.Потоа ставете ја другата половина од телото на стегачот на цевката и капакот и затегнете со завртки.Никогаш не заварувајте директно на основната плоча каде што се монтирани стегите на цевките.