Задржана заграда за свиткување

  • Висококвалитетен држач за потпирање

    Висококвалитетен држач за потпирање

    Стегачот за превиткување (што е кратенка за BRB) е еден вид уред за амортизација со голема способност за дисипација на енергија.Тоа е конструктивна заграда во зграда, дизајнирана да и овозможи на зградата да издржи циклични странични оптоварувања, типично оптоварување предизвикано од земјотрес.Се состои од тенко челично јадро, бетонска обвивка дизајнирана континуирано да го поддржува јадрото и да го спречува свиткувањето под аксијална компресија, како и од меѓусебниот регион што ги спречува несаканите интеракции помеѓу двете.Рамките со загради кои користат BRB - познати како рамки со загради со шиење или BRBF - имаат значителни предности во однос на типичните заградени рамки.