Сертификати и патенти

2015 година


Патент на хидрауличен шунбер 3

2015 година


Патент на амортизер со вискозна течност 1

2014 година


Патент на амортизер со вискозна течност 3

2017 година


CE сертификат

2016 година


Тест извештај од POLITECNICO Milano

2014 година


Сертификат за план за факел проект на Кина

2015 година


Сертификат за нов високотехнолошки производ од Кина

2015 година


2016 година


Сертификат за ISO14001

2016 година


OHSA18001

2016 година


Сертификат за ISO9001

2014 година


Патент на хидрауличен шунбер 1

2011 година


Патент на хидрауличен шунбер 2

ISO 14001


1/14